Luonto Lähellä -hanke

Hankkeessa pilotoitiin lastenleiri Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen omistamalla Kivijärven luonnonsuojelualueella, Raikon kartanon pihapiirissä.

Luonto lähellä -esiselvityshankkeessa kartoitettiin Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry:n toiminta ja sen resurssit toimipaikkoineen. Hankkeen myötä ylläpidettiin ja laajennettiin yhdistyksen ja sen ylläpitämän Forssan Luontomuseon yhteistyöverkostoa. Yhteistyökumppaneiden kanssa lähdettiin miettimään malleja ja toimintatapoja, joilla voitaisiin yhdistää eri toimijoiden voimat ja tuottaa palveluita, joille on kysyntää ja selkeästi harkitut kohderyhmät. Hankkeen lopuksi pilotoitiin muutama kehityskelpoisin idea ja lähdettiin rakentamaan niitä osaksi yhdistyksen jatkuvaa käytännön toimintaa. Tarkoituksena oli kehittää yhdistyksen toiminta-alueelle uudenlaista lapsille ja nuorille suunnattua ympäristökasvatustoimintaa. Hankkeen totetutuskausi on nyt päättynyt.

Luonto Lähellä -hankkeessa järjestettiin mm.

Luonto Lähellä – esiselvityshankkeen (1.10.2018-31.10.2019) toteutukseen on saatu rahaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta LounaPlussa ry:n kautta, ja hanketta on rahoittanut Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys.

Luonto Lähellä -hankkeen loppuraportti on ladattavissa alla olevasta linkistä. Hankkeen loppuraportti tulee tähän vapaasti luettavaksi sen valmistuttua.