Forssan luontomuseo

Museon pohjapiirustus

Tähän karttaan on karkeasti merkitty koonti Forssan luontomuseon kokoelmista. Museossa on kaksi pysyvää näyttelyä: luonnonsuojelusta kertova Suojassa -näyttely, sekä lähialueen luontoa kuvaava Hämeen luonto -näyttely. Hämeen luonto -näyttelyn lajit on sijoitettu kiertämään keskellä olevan Suojassa -näyttelyä. Oheisessa kartassa näkyvät eri eliöryhmien sijainnit museolla.