Toiminta

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys (LHLY) on vuonna 1951 perustettu paikallinen luonnonsuojeluyhdistys. Lounais-Hämeen alueeseen kuuluvat Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä.

Yhdistyksen toiminta keskittyy sääntömääräisesti luonnonsuojeluun, rauhoitustyöhön, tutkimukseen ja ympäristökasvatukseen sekä -valistukseen. Toiminnan näkyvimmät kulmakivet ovat Forssan luontomuseon ylläpito, ympäristökasvatustyö ja vuosittain ilmestyvän Lounais-Hämeen Luonto -lehti. Toimintaan kuuluu niin erilaisia näyttelyitä, retkiä, seminaareja, tapahtumia, kannanottoja, julkaisuja, tieteellistä tutkimustyötä ja koulutusta. Alli ja Torild Branderin Säätiö tukee Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa.

Seuraa yhdistyksen toimintaa Facebookissa.

Yhdistyksen valiokunnat

Yhdistyksen sisälle on perustettu neljä erillistä valiokuntaa toiminnan koordinoinnin helpottamiseksi. Valiokuntien kautta on lisäksi uutena tulokkaana helpoin päästä mukaan osaksi yhdistyksen aktiivitoimintaan. Niihin voi kuulua myös vaikkei olisi yhdistyksen jäsen, jos valiokunnan toiminta-alue muutoin kiinnostaa.

Suojeluvaliokunta

Valiokunnan tehtävä on koordinoida ja tehostaa yhdistyksen suojelutyötä. Valiokunta tekee luontoselvityksiä, on yhteydessä viranomaisiin ja muihin päättäjiin sekä suojelee osaltaan yhdistyksen toimialueen luontoa. Valiokunta tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Museovaliokunta

Museovaliokunta suunnittelee Forssan luontomuseon toimintaa ja tekee museon ylläpitotyötä. Museotyöt liittyvät niin museotoiminnan kehittämiseen, kokoelmatyöhön, erilaiseen rakentamiseen ja tapahtumatuotantoon. Valiokunta vastasi museon perusnäyttelyn 2017 remontista. Valiokunta järjestää talkoita, joiden avulla museota ja sen toimintaa kohennetaan.

Lapsi- ja nuorisovaliokunta

Valiokunnan tarkoituksena on koordinoida yhdistyksen ja museon lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa ja kehittää sitä edelleen. Tärkein valiokunnan nykyinen toimintakanava on yhteinen tapahtumatuotanto Forssan luontomuseon kanssa.

Kiinteistövaliokunta

Kiinteistövaliokunta huolehtii yhdistyksen maaomaisuudesta sekä kiinteistöistä, pääasiallisesti Raikon kartanosta suojelualueineen Urjalassa. Valiokunta järjestää talkoita, joiden avulla kunnostetaan ja ylläpidetään kartanoa sekä huolehditaan yhdistyksen suojelualueista ja perinnebiotoopeista.